cđsd

83MEC - TOP 10 THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA

HATAP

Ngày 11/5/2024, tại Nhà hát Quân đội – Hà Nội, công ty Cơ khí 83 đã vinh dự nhận được biểu dương "Top 10 Thương Hiệu Phát Triển Bền Vững Quốc Gia 2024" trong khuôn khổ Diễn Đàn Phát Triển Thương Hiệu Bền Vững Quốc Gia 2024.