cđsd

CEO Nguyễn Thị Điệp - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu

Với mong tạo ra một hệ sinh thái đào tạo khép kín giữa các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước cùng những doanh nghiệp FDI có nhu cầu sử dụng lao động, mới đây CEO Nguyễn Thị Điệp đã sáng lập ra Viện Khoa học Giáo dục Toàn cầu.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN