cđsd

CHƯƠNG TRÌNH CHẮP CÁNH THƯƠNG HIỆU VIỆT LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU – DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM DOANH NHÂN – NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2023

HATAP

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì Thương hiệu, nhãn hiệu là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần tạo thị trường kinh doanh lành mạnh.

Chương trình Thương hiệu – Dịch vụ hàng đầu Việt Nam, Doanh nhân – Nhà quản lý xuất sắc toàn quốc năm 2023 là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của doanh nhân, doanh nghiệp vào sự nghiệp phát triển chung của nền kinh tế Đất nước. Đây cũng là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu - hợp tác, chia sẻ những câu chuyện thành công, liên kết để cùng phát triển.

thong-cao-bao-chi-1699433718.jpg

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN