cđsd

Cục QLTT Cao Bằng công bố Quyết định thanh tra đối với Công ty TNHH Lợi Nga

HATAP

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-BCT ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại Bộ Công Thương năm 2024, ngày 17/6/2024, Đoàn thanh tra Cục QLTT tỉnh Cao Bằng đã tổ chức công bố Quyết định của Cục trưởng Cục QLTT Cao Bằng về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh khí đối với Công ty TNHH Lợi Nga

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nông Minh Huấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì cuộc thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 450/QĐ-QLTTCB; tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và đại diện của Công ty TNHH Lợi Nga.

Ông Nguyễn Công Chính - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 450/QĐ-QLTTCB và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Nguyễn Công Chính, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế công bố Quyết định thanh tra

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH Lợi Nga đã trình bày báo cáo khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2024.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nông Minh Huấn - Phó Cục trưởng Cục QLTT nêu rõ đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hằng năm được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, đề nghị Công ty TNHH Lợi Nga cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời theo kỳ thanh tra liên quan nội dung thanh tra, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị Đoàn kiểm tra nghiêm túc chấp hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra theo quy định Luật Thanh tra năm 2022, quy định về bảo mật thông tin trong quá trình thanh tra, trong quá trình làm việc tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu tổ giám sát được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, có báo cáo đầy đủ theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu.

Phòng TT-PC

Cục QLTT Cao Bằng

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN