cđsd

Đảng ủy Cục QLTT: Kết nối điểm cầu trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

HATAP

Trong 02 ngày 06, 07 tháng 6 năm 2023, Đảng ủy Cục QLTT đã tổ chức kết nối điểm cầu trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 do Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức. Tham dự tại điểm cầu của cơ quan có đồng chí Trần Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT.

Tại điểm cầu trực tuyến các đồng chí trong thành phần tham dự đã được nghe Lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung về: Chuyên đề chung về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; một số phương pháp về công tác Tuyên giáo cơ sở; hướng dẫn thực hiện phong trào "Dân vận khéo"; nghiệp vụ công tác đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; một số nội dung cơ bản về công tác nội chính Đảng; kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản của Đảng; những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại cơ sở; hướng dẫn công tác thu, nộp đảng phí và chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở Đảng.

2-1686288583.jpg
 

Qua Hội nghị trực tuyến lần này các đồng chí trong cấp ủy Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được bổ sung một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nông Huyền Trang, Phòng NVTH

Cục QLTT Bắc Kạn

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN