cđsd

Hội Chống Hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Thành phố Hà Nội họp giao ban

HATAP

Ngày 16/4/2024 Tại Văn phòng Hội họp giao ban các công việc do Ông Trương Đỗ Chuyên – Chủ tịch Hội khóa IV chủ trì. Về dự họp có Ông Triệu Văn Thìn – Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội khóa III cùng tất cả lãnh đạo các Bộ phận trực thuộc Hội.