cđsd

LÃNH ĐẠO HỘI ĐI THĂM, LÀM VIỆC VỚI HỘI VIÊN - CƠ SỞ SX KINH DOANH BÁNH CHÈ LAM MINH THỦY

HATAP

Thực hiện Kế hoạch của Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ IV (2024-2029) chăm sóc, phát triển hội viên là việc quan trọng hàng đầu của Hội. Sáng ngày 21/05/2024 Lãnh đạo Hội về thăm và làm việc với Cơ sở SX kinh doanh Chè Lam Minh Thủy.