cđsd

Văn hóa doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của đất nước

HATAP

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 24/11/1946 Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tại thủ đô Hà Nội - Dưới ngọn cờ của Đảng, Nhân dân ta đã kế thừa, phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo những giá trị văn hoá mới, thấm đẫm, tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước; tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới, đưa đất nước ngày càng tiến lên. Đó là sức mạnh hiện thực của nền văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp giữ một vai trò - vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau hơn ba thập kỷ đổi mới toàn diện, đồng bộ, đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập Quốc tế.

Với yêu cầu to lớn đó, các doanh nghiệp chúng ta phải xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc vừa phù hợp với nền văn hóa kinh doanh Quốc tế.

Ngày 18/5/2024 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, số 35 đường Hùng Vương Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình “ Diễn đàn quốc tế văn hoá với doanh nghiệp – Lễ công bố giải vàng văn hoá doanh nghiệp – văn hoá kinh doanh Việt Nam - năm 2023”.

Thông qua chương trình ban tổ chức đã trao 05 “Giải Vàng Văn hóa kinh doanh Quốc tế” cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế là:

1. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

2. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

3. Tổ hợp công ty cổ phần Gốm Đất Việt

4. Thương hiệu máy sấy lạnh SASAKI

5. Công ty cổ phần Công Nghệ Gapo